Szukaj

Lokalizatory kabli i reflektometry kablowe

Lokalizacja miejsca wystąpienia uszkodzenia w kablu nie jest zadaniem prostym. Zazwyczaj, wymaga to zastosowania różnych zaawansowanych technologii w postaci różnych rodzajów urządzeń pomiarowych. Są oczywiście dostępne skomplikowane moduły pomiarowe łączące w sobie różne rodzaje urządzeń, ale tego typu opcja jest zazwyczaj za droga dla większości małych firm zajmujących się konserwacją kabli telekomunikacyjnych czy energetycznych. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie trzech podstawowych urządzeń pomiarowych – miernika rezystancji izolacji o odpowiednim dla danego typu kabli zakresie prądu pomiarowego, reflektometru kablowego, który poda nam odległość do miejsca poszukiwanego uszkodzenia, oraz lokalizatora kabli wyposażonego w ramkę A-Frame, umożliwiającego określenie trasy przebiegu danego kabla wraz z możliwością punktowej lokalizacji zwarcia doziemnego do wartości 2MOhm.

Reflektometry kablowe pozwalają na szybką i dokładną lokalizację uszkodzeń kabli metalowych. Urządzenia te wysyłają serię impulsów w badane dwa tory danego przewodu, po czym dokładnie analizują sygnał odbity od miejsca napotkanej nieciągłości falowej, np. przerwy czy zwarcia na trasie przebiegu impulsu testującego . Po wykonaniu pomiaru, na wyświetlaczu LCD reflektometru operator otrzymuje wykres przebiegu impulsu, na podstawie którego uzyskuje informację co do rodzaju uszkodzenia okablowania (przerwa, zwarcie, przeplot, zawilgocenie, itp.) oraz może określić odległość do wybranego punktu wykresu poprzez odpowiednie ustawienie kursorów.

Dzięki zastosowaniu coraz nowocześniejszych technologii, zarówno lokalizatory kabli, jak i reflektometry kablowe pozwalają na coraz dokładniejszą lokalizację trasy przebiegu oraz uszkodzeń sieci kablowych i niektórych rurociągów.

 

© 2019 TESTERON, Wykonanie: ADVIS